Llibreta vella, versos perduts 1

Llibreta vella, versos perduts 1

ploren les ferides de les ones
Blanques, brunes, terroses
Amb el gregal colpidor de l’hivern

Les gavines es capbussen entre núvols
Fugisseres de tràngols malalts
De peixos angoixats

Llampugues mortes
Volaran entre corrents
Esqueixos d’algues
Que Succionen els remels.

—(“””””””””)—